06 de setembre, 2013

0 Vocabulari de verbsAquest és el primer dels exercicis del llibre, (Hanyu 3, p.12). Es tracta d'identificar uns dibuixos amb uns verbs. Així, el que veurem seguidament seria l'exercici resolt, en tot cas és un compendi de vocabulari de verbs.

0 Vocabulari de verdures i llegums


Vocabulari corresponent a verdures i llegums. Hi ha les més habituals, de totes maneres sempre hi som a temps d'anar ampliant la llista. Val a dir que novament aquest vocabulari correspon al 2on curs de xinès de l'escola EOI Drassanes.

0 Complements resultatius (II)结果补语 (jiéguǒ bǔyǔ)

Seguint l'esquema de la primera part dels complements resultatius, en veurem tot seguit uns quants més, també deixarem un llistat amb verbs que poden anar amb cada un d'ells i alguns exemples.
Aquest és la darrera entrada d'aquest tema, de totes maneres més endavant segurament dedicarem alguna entrada a complements concrets.

- Complements resultatius

- Exemples Verb + Complement

- Exercici

Més complements que podem afegir a un verb per indicar un resultat:

Sufix Significat Sufix Significat
jǐn apretat, ajustat duàn tallar, trencar
duǎn curt diào caure, perdre
morir 湿 shī moll, humit
jiāo cremat trencat, danyat
suì trencat, fragmentat calent
gān sec shàng sobre / entrar en una situació
huài dolent, espatllat zǒu anar, marxar
gòu suficient biàn a tot arreu
dǎo caure, enderrocar pastòs, enfangat
shāng lesionar, ferir, fer mal 整齐 zhěngqí ordenat, net


Exemples de combinacions Verb + Complement, amb cada un d'ells:

jǐn

握紧 wò jǐn: Subjectar fort amb la mà

duàn

剪断 jiǎn duàn: tallar amb estisores, retallar

打断 dǎ duàn: trencar (algo dur) / interrompre una conversa

请不要打断我们的谈话: si et plau no ens interrompis la conversa

duǎn

剪短 jiǎn duǎn: tallar curt amb estisores (roba, cabell, ...)
让理发员把头发剪短点儿。 ràng lǐfàyuán bǎ tóufa jiǎn duǎn diǎnr

做短 zuò duǎn: fer curt (roba,...)

改短 gǎi duǎn: arreglar (roba,...)

diào

卖掉 mài diào: vendre (algo que s'ha vengut, no en queda, ≠ 完)

去掉 qù diào: treure, desfer-se de...(e.g., treure's la roba)

脱掉 tuō diào: treure, desfer-se de...(e.g., treure's la roba)
我一进屋子就脱掉裤子。

吃掉 chī diào : acabar-se el menjar
谁把蛋糕吃掉了?

丢掉 diūdiào: perdre

改掉 gǎidiào: canviar, corregir, esborrar / abandonar
改掉吸烟的坏毛病 gǎidiào xīyān de huài máobìng

忘掉 wàngdiào: oblidar
她把书包忘掉了。

扔掉 rēngdiào : llençar

花掉 huādiào : gastar (diners)
我把钱花掉了。

跑掉 pǎodiào: escapar
小偷跑掉了。打死 dǎ sǐ: matar a cops

饿死 è sǐ : morir-se de gana

烫死 tàng sǐ: cremar-se

累死 lèi sǐ: morir-se de cansament

老死 lǎo sǐ: morir-se de vell


湿 shī

弄湿 nòngshī: mullar (弄fer)

浇湿 jiāoshī: ruixar, regar, humitejar (amb poca aigua)

淋湿 línshī: remullar, quedar xop


jiāo

烤焦 kǎojiāo : torrar-se, rostir-se

烧焦 shāojiāo: cremar-se( a la paella, olla,...)
打破 dǎ pò : trencar-se, esquerdar-se

弄破 nòng pò: trencar-se

撕破 sīpò: estripar


suì

打碎 dǎ suì: trencar, esmicolar

撕碎 sī suì:

碰碎 pèngsuì: tombar

踢碎 tīsuì: tombar, trencar amb un cop de cossa
晒热 shàirè : escalfar al sol

烧热 shāorè: escalfar al foc

gān

放干 fànggān: deixar per assecar

晒干 shàigān: assecar al Sol

晾干 liànggān: assecar a l'aire

烧干 shāogān: evaporar, assecar escalfant

吹干 chuīgān: assecar bufant (amb secador)

shàng

关上 guānshàng: tancar i apagar (porta, llum, ordinador,...)

闭上 bìshàng: tancar, apagar

爱上 àishàng : enamorar-se

加上 jiāshàng: sumar, afegir

画上 huàshàng : dibuixar

写上 xiěshàng: escriure (a sobre de)

huài

吃坏 chī huài: sentar malament el menjar

打坏 dǎhuài: espatllar d'un cop

弄坏 nònghuài: trencar (en general, molt col·loquial)

洗坏 xǐ huài: fer malbé rentant

zǒu

搬走 bānzǒu: mudar-se

买走 mǎizǒu: comprar i marxar

拿走 názǒu: emportar-se

飞走 fēizǒu: marxar volant

寄走 jìzǒu: enviar

偷走 tōuzǒu: robar

gòu

存够 cúngòu: estalviar suficient

买够 mǎigòu:

comprar suficient 睡够 shuìgòu:

dormir suficient 吃够 chīgòu: menjar suficient

biàn

参观遍 cānguānbiàn: visitar a tot arreu

看遍 kànbiàn: mirar-ho tot

走遍 zǒubiàn: viatjar o anar a tot arreu

试遍 shìbiàn: provar de tot

尝遍 chángbiàn:tastar de tot

dǎo

摔倒 shuāidǎo: caure

昏倒 hūndǎo: desmaiar-se

滑到 huádǎo: relliscar烧湖 shāohú:

炒湖 chǎohú:

炸湖 zháhú:

烤湖 kǎohú:

shāng

打伤 dǎshāng: pegar

弄伤 nòngshāng: ferir (en general)

碰伤 pèngshāng: tocar, tombar

烧伤 shāoshāng: cremar

烫伤 tàngshàng: cremar

摔伤 shuāishāng: caure i fer-se mal

整齐 zhěngqí

收拾整齐 shōushizhěngqí:

Netejar, ordenar 摆整齐 bǎizhěngqí :

col·locar d'una manera ordenada 放整齐 fàngzhěngqí:

deixar ordenadament 叠整齐 diézhěngqí: plegar (roba) ordenadament


Deixem per últim un exercici:

1. 医生对病人说:“请你握______我的手,我测量你的脉搏。

2. 我现在要打扫卫生,所以你可不可以把你的杂物般______。

3. 对不起,刚才做饭的时候我忘记了时间,我的鸡肉烧______了。

4. 大家都睁______眼睛,看着动物园里面的大熊猫。

5. 对不起,刚才我不小心把你的花瓶碰______了。

6. 太谢谢你们的邀请了,我已经吃______。

7. 昨天晚上下了一夜的雨,我放在外边的衣服都浇______了。

8. 小刚和小丽分手了,小丽把所有的情书都撕______了。

9. 汤凉了,你可以烧______吗 ?

10. 西方人和东方人吃面条的时候习惯不一样,中国人都会把面条用牙齿咬______。

11. 刚才的电影太恐怖了,误差一点被吓______了。

12. 我今天从早上一直说到晚上,我的嘴都说______了。

13. 我现在还头疼,昨天晚上真的喝______了。

14. 昨天晚上我吃了一个烂苹果,结果现在我的肚子吃______了。

15. 马上就是圣诞节了,我们今年要送礼物给很多人,你的礼物已经买______了吗 ?

16. 听说昨天上海发生了很大的火灾,其中烧______了很多人。

17. 这么好的大衣,你应该去干洗!你看看,现在衣服被你洗______了。

18. 我打算明年去中国学习,所以从现在开始我要省吃俭用,这样到明年二月我就会存______钱的。

19. 屋子里很热,你把毛衣脱______吧。

20. 这条裤子太长了,你可以帮助我改______吗 ?


03 de setembre, 2013

0 L'Univers (宇宙是什么?)Curta lectura sobre què és l'Univers, extreta de l'excel·lent llibre 历书百问百答

02 de setembre, 2013

0 Complements resultatius (I)结果补语 (jiéguǒ bǔyǔ)

Són sufixes que afegim a un verb per indicar el resultat o conclusió. Sempre serà un adjectiu o un altre verb.
Per exemple el verb vol dir buscar, el seu resultat pot ser trobar o no, això ho indicarem amb un sufix.

Sufixes més usuals:

Sufix Significat Sufix Significat
wán Acabar hǎo Arribar a un resultat amb èxit
jiàn Percebre dào Adquirir, aconseguir un objectiu
zháo Adquirir, aconseguir un objectiu cuò Fer malament, equivocar-se
bǎo Estar ple dǒng Entendre
huì Saber, aprendre zhù Enganxar, fixar, (assegurar alguna cosa)
kāi Obrir gòu Suficient
guāng Esgotar-se, acabar-se 清楚 qīngchu Estar clar
干净 gānjìng Estar net zài Lloc, (que s'ha d'indicar al darrera)
duì Correcte zuì Borratxo
huài Malament, dolent diào perdre, caure


Així la forma sempre serà:

Verb + Complement resultatiu

Per exemple:

说完 shuōwán: acabar de dir,   吃完 chīwán: acabar de menjar,

看见 kànjiàn:  veure algo,  写错 xiěcuò:   escriure malament ,

吃饱 chībǎo:   menjar fins a estar ple , 听懂 tīngdǒng:   entendre,

记住 jìzhu:   recordar , 洗干净 xǐ gānjìng:   rentar ben net


Cal remarcar que entre el verb i el complement resultatiu no hi podem posar res, (excepte, com veurem, les partícules del complement potencial, i ).

Les frases afirmatives tindran l'estructura:

Subjecte + Verb + Complement resultatiu + Objecte + (了)


El l'usarem per indicar que l'acció s'ha completat, anirà a final de frase o al final del complement resultatiu, però mai enmig del verb i el resultatiu, com ja hem remarcat.
També podem posar l'objecte davant del verb:

Subjecte + Objecte + Verb + Complement resultatiu + (了)

Alguns exemples:

我做完了功课。 wǒ zuòwán le gōngkè

我吃饱了。  wǒ chībǎo le

他看完电影了。 wǒ kànwán diànyǐng le

我们走进来了。wǒmen zǒu jìnlái le

猫跳上沙发去了。māo tiàoshàng shāfā qù le

大家都坐好了。 dàjiā dōu zuòhǎo le

你猜错了。nǐ cāicuò le

他们都站住了。 tāmen dōu zhànzhù le

我学会开车了。 wǒ xuéhuì kāichē le

我文章写完了。wǒ wénzhāng xiě wán le

桌子擦干净了。 zhuōzi cā gānjìng le

工作做完了。gōngzuò zuòwán le

他的话我都听明白了。tā de huà wǒ dōu tīng míngbai le

我把我自己的名字写错了。 wǒ bǎ wǒ zìjǐ de míngzi xiěcuò le


La forma negativa la construïm amb 没(有) i sense el ja que com sabem, en la forma negativa no es pot posar. Aquesta és l'estructura que usarem per indicar que l'acció no s'ha finalitzat o no s'ha realitzat:

Subjecte + 没(有) + Verb + Complement resultatiu + Objecte

Alguns exemples:

我没看完。 wǒ méi kànwán

我没听懂。 wǒ méi tīngdǒng

我没念错。wǒ méi niàncuò

他没看完电影。wǒ méi kànwán diànyǐng

他没喝醉。 tā méi hēzuì

衣服没晒干。yīfu méi shàigān

信还没寄走。 xìn hái méi jìzǒu

他还没看完电影呢。 wǒ hái měi kànwán diànyǐng ne


La forma interrogativa, com sempre la podem fer amb la partícula o amb la construcció afirmativa-negativa usant 没有:

Subjecte + Verb + Complement resultatiu + 了+ Objecte + 吗 ?

Subjecte + Verb + Complement resultatiu + Objecte + (了)+没有 ?

Objecte + Subjecte + Verb + ( C. resultatiu ) + 没+ Verb + C. resultatiu?


Alguns exemples:

你吃饱了吗 ?nǐ chībǎo le ma

你看见她了吗?nǐ kànjiàn tā le ma

你听懂了吗? nǐ tīngdǒng le ma

你们听清楚了吗?nǐmen tīng qīngchu le ma

你听到了那个声音吗? nǐ tīngdào le nàge shēngyīn ma

你看完电影了没有? nǐ kànwán diànyǐng le méiyǒu

这部电影你看(完)没看完?zhè bù diànyǐng nǐ kàn(wán) méi kànwán

那个问题你想清楚了没有? nàge wèntí ni xiǎng qīngchu le méiyǒu


Els complements resultatius i necessiten un objecte o altres elements al darrera perquè la frase soni ben acabada, (normalment serà un lloc).

我看到他们了。

我看到了。

我骑到 + Lloc (anar pedalant a algun lloc)

我买到三点钟。 (comprar fins a les tres)

我坐在沙发上。


És important fer servir bé els complements resultatius, sobretot s'ha de tenir en compte que el subjecte sigui l'adequat pel resultatiu:

烧水shāo shuǐ : calentar, escalfar, bullir aigua. ( cuinar)

水烧开了。(l'aigua ha bullit)

水烧干了。(l'aigua s'ha evaporat)

锅子烧坏了。(la cassola s'ha fet malbé cuinant)


Deixem per últim un exercici:

1. 他昨天晚上,吃______饭,他跟朋友见面。

2. 我写了两个小时,才写______文章。

3. 这些汉子我写了又写,终于都记______。

4. 那俩汽车开得太快,很难停______。

5. 每天他下班回家后,先要打_____电视机后,再跟太太讲话。

6. 今天上午在城里办______乐事,又去看望了一位朋友。

7. 老师教课并不难,要是让学生都记______就不容易了!

8. 这是大陆货,在哪个商店都能买______。

9. 这次旅行日程你都安排______了吗?

10. 你真说______了,他今天上午真的没来。

11. 为了开______这次会,大家都认真地做了准备。

12. 屋子里的地我已经打扫______了。

13. 这篇文章我一直写______昨天才写______。

14. 我的电话号码记______了吗?

15. 你说的那两个人谁是男谁是女的,我还是没搞______。

16. 我重夏了几遍,他都没有反应,我想他大概是没听______。

17. 你没看______我正忙着吗!你的事以后再谈行不行?

18. 听说她就住在我家附近,可是我从来也没碰______过她。

19. 他解______衣扣,到阳台上透风去了。

20. 你算______了,不是57元,是59元。

21. 昨天考试的问题我都回答______了。

22. 他爱人好奇地张______了嘴,听他讲述厂里发生的怪事。

23. 我修理______这台电视机,再修理你的,好吗?

24. 明天早上七点半要出发,你行李已经准备______了吗?

25. 爬山时,手始终要握______大石头


01 de setembre, 2013

0 Expressions amb 吃 (menjar)


A Xina, el menjar està íntimament relacionat amb la cultura, tradicions i festes, (com per exemple aquí amb l'escudella i carn d'olla). Si agafem el seu calendari lunisolar trobarem que per cada festa tenen un menjar típic, també per celebrar aniversaris mengen 长寿面.
 

Els 4 Cantons Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates