03 de setembre, 2013

0 L'Univers (宇宙是什么?)Curta lectura sobre què és l'Univers, extreta de l'excel·lent llibre 历书百问百答

宇宙是什么?


“宇宙”一词出自我国古代战国《尸子》一书:“四方上下日宇, 往古来今日宙”。宇宙是天地万物的总称。“宇”指空间,它在空间 上是无限的,也就是无边无沿的;“宙”指时间,它在时间上是 无穷无尽的,包括过去,现在和将来。宇宙不是抽象的概念,而是 由物质组成的。宇宙间的物质是多种多样,复杂万端的。人类所居住 的地球只是无限宇宙中的一个小小的行星而已,其实,宇宙间还有 无数其他的星球,其中有许许多多星球都比地球大得多。由于我们 现在的科学仪器和科学方法受到一定的限制,所以用现在最大的 望远镜,只能看到空间最远的距离不过是200亿光年的深处。随着 科学的发展,将会无限扩大我们对宇宙的认识。


Pinyin:

yǔzhòu shì shénme ?


“yǔzhòu” yī cí chūzì wǒ guó gǔdài zhànguó 《shī zǐ》 yī shū: “sìfāng shàngxià rì yǔwǎnggǔláijīn rì zhòu ”. yǔzhòu shì tiāndìwànwù de zǒngchēng. “yǔ” zhǐ kōngjiān, tā zài kōngjiānshàng shì wúxiàn de, yě jiù shì wúbiān wúyán de; “zhòu” zhǐ shíjiān, tā zài shíjiān shàng shì wúqióngwújìn de, bāokuò guòqu, xiànzài hē jiānglái. yǔzhòu búshì chōuxiàng de gàiniàn, érshìyóu wùzhì zǔchéng de. yǔzhòu jiān de wùzhì shì duozhǒngduōyàng, fùzá wànduān de. rénlèi suǒ jūzhù de dìqiú zhǐshì wúxiàn yǔzhòu zhōngdì yī ge xiǎoxiǎo de xíngxīng éryǐ, qíshí, yǔzhòu jiān háiyǒu wúshù qítā de xīngqiú, qízhōng yǒu xǔxǔduōduō xīngqiú dōu bǐ dìqiú dà de duō. yóuyú wǒmen xiànzài de kēxué yíqì hé kēxué fāngfǎ shòudào yīdìng de xiànzhì, suǒyǐ yòng xiànzài zuìdà de wàngyuǎnjìng, zhǐnéng kàndào kōngjiān zuìyuǎn de jùlí bùguòshì 200 yì guāngnián de shēnchù. suízhe kēxué de fāzhǎn, jiāng huì wúxiàn kuòdà wǒmen duì yǔzhòu de rènshí.


Aquesta és una traducció "aproximada" del que diu el text anterior:

"Univers", (Cosmos), és una paraula que ja apareix al llibre "Shi Zi" de l'antiga època dels Regnes Combatents (475-221 a.C.): "tot arreu (), des de temps immemorials ()". L'Univers és una manera de dir totes les coses de la natura."宇" designa l'espai, l'espai infinit, sense límits ni fronteres. "宙" designa el temps, interminable que inclou el passat, el present i el futur. L'Univers no és un concepte abstracte sinó quelcom material. La matèria que conté el cosmos és molt diversa i de diferent complexitat. La Terra on vivim els éssers humans només és un simple planeta petit en la immensitat de l'univers, de fet, el cosmos conté innumerables d'altres cossos celestes, entre ells moltíssims són molt més grans que la Terra. Els instruments i els mètodes científics actuals estan limitats, així usant el telescopi més gran, només podem veure a distancies llunyanes no superiors a 20000 milions(???) d'anys llum. A mida que la ciència evolucioni, podrem ampliar considerablement la nostra comprensió de l'Univers.


Vocabulari:

宇宙 yǔzhòu: Univers, Cosmos
天地万物 tiāndìwànwù: totes les coses de la natura / cel i terra
无限 wúxiàn: infinit, sense limit
无边 wúbiān: sense limit
无穷无尽 wúqióngwújìn: interminable
包括 bāokuò: incloure
将来: jiānglái futur
物质 wùzhì: matèria
行星 xíngxīng: planeta
无数 incontable, innumerable wúshù:
科学仪器 kēxué yíqì: instrument científic
望远镜 wàngyuǎnjìng: telescopi
光年 guāngnián: any llum


 

Els 4 Cantons Copyright © 2011 - |- Template created by O Pregador - |- Powered by Blogger Templates